Category Archives: Nhật ký đơn hàng

Nhật ký đơn hàng đã hoàn thành cho khách

Chuyên mục nhật ký đơn hàng gồm những đơn hàng đặt mua sản phẩm tại LEVU.VN đã được hoàn tất trên toàn quốc. Tại đây bao gồm những nội dung về quá trình thực hiện, đóng gói và bàn giao hoàn thành từng đơn hàng cho khách với nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ của LEVU Việt Nam.