Category Archives: Hỗ trợ kỹ thuật

Chia sẻ hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề thi công – gia công vật liệu

Chuyên mục cung cấp những bài viết hướng dẫn kỹ thuật gia công trên các loại vật liệu mà chúng tôi cung cấp như tấm mica, alu, polycarbonate, bakelite, pvc foam,… Mỗi sản phẩm có cấu trúc kỹ thuật và ứng dụng khác nhau nên cũng có các phương pháp thi công tương đối khác nhau, bạn có thể tìm hiểu về các hướng dẫn thi công theo từng chủng loại vật liệu dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp và nói cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn để được hỗ trợ nhanh hơn.